۱۳۹۶ دوشنبه ۱ آبان ساعت : 5:46 بوقت تهران
کارگاه کاربرد سایکودراما وکاربرد آن در کارآفرینی سمینار ارتباطات علمی و بین المللی خیریه ها مهر ماه سومين رويداد استارتاپ ویکند دانشكده  كارآفريني دان کارگاه چاپ مقاله در ژورنالهاي سه ستاره،ویژه اساتید کارگاه  اینفوگرافیک ویژه مدیران وکارشناسان بنیاد ق کارگاه عملی اینفوگرافیک و روش های نوین دیداری سازی کارگاه عملی اینفوگرافیک و روش های نوین دیداری سازی کارگاه عملی اینفوگرافیک (مقدماتی، جلسه اول) هفتم م کارگاه اندیشه و نگرش منسجم (ویژه اعضای محترم هیات اعطای تسهیلات به دانشجویان دانش آموختگان ودانشجویا سمینار اینفوگرافیک وروش های نوین دیداری سازی داده کارگاههای معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه ششمین جلسه کارگروه تخصصی منتخب صندوق کارآفرینی امی کارگاه اول دوره رنسانس نو: تفکر منسجم بر پایه مدله کارگاه عملی طراحی مدل کسب وکار نوآورانه 1395 رنسانس نو: تفکر منسجم بر پایه مدلهای مفهومی و برنا نشریه توسعه کارآفرینی نشریه JGER