۱۳۹۶ پنج شنبه ۳ فروردين ساعت : 6:43 بوقت تهران
ششمین جلسه کارگروه تخصصی منتخب صندوق کارآفرینی امی کارگاه آموزشی اعطای تسهیلات به دانشجویان دانش آموختگان ودانشجویا سمینار اینفوگرافیک وروش های نوین دیداری سازی داده رنسانس نو: تفکر منسجم بر پایه مدلهای مفهومی و برنا سمینار اینفوگرافیک وروش های نوین دیداری سازی داده کارگاههای معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تجارت نشریه توسعه کارآفرینی نشریه JGER نمایشگاه تخصصی توسعه محصول و کسب وکارهای جديد دانش کارگاه آشنایی با راه اندازی کسب و کار در حوزه گردش