۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير ساعت : 5:6 بوقت تهران
نشریه توسعه کارآفرینی نشست چهارم مشاور-کارآفرین برگزاری نشست سوم مشاور-کارآفرین مهمان ویژه مشاور-کارآفرین حضور جناب آقای دکتر نبی در دانشکده کارآفرینی

برگزاری نشست سوم مشاور-کارآفرین