۱۳۹۶ سه شنبه ۶ تير ساعت : 2:51 بوقت تهران
عید فطر اعطای تسهیلات به دانشجویان دانش آموختگان ودانشجویا کارگاه عملی « اینفوگرافیک  و روش های نوین دیداری س سمینار اینفوگرافیک وروش های نوین دیداری سازی داده برگزاری دوره کارگاههای معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه ششمین جلسه کارگروه تخصصی منتخب صندوق کارآفرینی امی کارگاه عملی طراحی مدل کسب وکار نوآورانه 1395 رنسانس نو: تفکر منسجم بر پایه مدلهای مفهومی و برنا نشریه توسعه کارآفرینی نشریه JGER