۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن ساعت : 11:3 بوقت تهران
آشنایی با اینفوگرافیک 1396 رویدادهای معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دیماه 96 برگزاری سمینار آموزشی امپراطوری کسب و کار سمینار آشنایی با اینفوگرافیک 20 دی ماه 1396 کارگاههای معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه کارگاه اندیشه و نگرش منسجم (ویژه اعضای محترم هیات اعطای تسهیلات به دانشجویان دانش آموختگان ودانشجویا کارگاه اول دوره رنسانس نو: تفکر منسجم بر پایه مدله کارگاه عملی طراحی مدل کسب وکار نوآورانه 1395 رنسانس نو: تفکر منسجم بر پایه مدلهای مفهومی و برنا نشریه توسعه کارآفرینی نشریه JGER