۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ساعت : 13:29 بوقت تهران
کارگاه گام به گام با طراحی و تنظیم پروپوزال سمینار اینفوگرافیک وروش های نوین دیداری سازی داده كاربرد نرم افزار COMFAR در امكان سنجي مالي و اجتما کارگاه بازاریابی محتوا در شبکه های اجتماعی 1396 کارگاههای معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه اعطای تسهیلات به دانشجویان دانش آموختگان ودانشجویا ششمین جلسه کارگروه تخصصی منتخب صندوق کارآفرینی امی کارگاه بازاریابی محتوا در شبکه های اجتماعی کارگاه عملی طراحی مدل کسب وکار نوآورانه 1395 رنسانس نو: تفکر منسجم بر پایه مدلهای مفهومی و برنا نشریه توسعه کارآفرینی نشریه JGER