۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن ساعت : 9:45 بوقت تهران
دوره تخصصی طراحی پژوهش و مقاله نویسی برای ژورنالها سمینار اینفوگرافیک وروش های نوین دیداری سازی داده دوره تخصصی طراحی پژوهش و مقاله نویسی برای ژورنالها سمینار اینفوگرافیک وروش های نوین دیداری سازی داده کارگاه سوم رنسانس نو: تفکر منسجم بر پایه مدلهای مف کارگاه عملی مدلهای نوآورانه قیمت گذاری و حراجی دیج کارگاههای معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه قیمت گذاری کارآفرینانه با اکسل بازاریابی در عصر فناوری اطلاعات با رویکرد گیمیفیکی کارگاه اعطای تسهیلات به دانشجویان دانش آموختگان ودانشجویا

 

 اعطای تسهیلات به دانشجویان ،دانش آموختگان ودانشجویان دوره های آزاد(MBA-DBA)