۱۳۹۵ دوشنبه ۲ اسفند ساعت : 2:44 بوقت تهران
کارگاه آموزشی اعطای تسهیلات به دانشجویان دانش آموختگان ودانشجویا دهه فجر2 سمینار اینفوگرافیک وروش های نوین دیداری سازی داده رنسانس نو: تفکر منسجم بر پایه مدلهای مفهومی و برنا سمینار اینفوگرافیک وروش های نوین دیداری سازی داده کارگاههای معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تجارت نشریه توسعه کارآفرینی نشریه JGER نمایشگاه تخصصی توسعه محصول و کسب وکارهای جديد دانش کارگاه آشنایی با راه اندازی کسب و کار در حوزه گردش