۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد ساعت : 5:10 بوقت تهران
نشست چهارم مشاور-کارآفرین برگزاری نشست سوم مشاور-کارآفرین مهمان ویژه مشاور-کارآفرین حضور جناب آقای دکتر نبی در دانشکده کارآفرینی ماه رمضان، ماه بندگی خدا مبارک نشریه توسعه کارآفرینی

برگزاری نشست سوم مشاور-کارآفرین

 

ماه رمضان، ماه عبادت و بندگی، بر بندگان مخلص خداوند مبارک باد