۱۳۹۷ يکشنبه ۵ اسفند ساعت : 0:48 بوقت تهران
تعداد بازدید : 3772

 

با هدف حمایت از  تلاشهای علمی در حوزه  طراحی و توسعه محصول جدید، ایجاد و توسعه کسب وکارهای دانش بنیان، جهت دهی به تلاشهای صاحبان ایده های جدید کسب وکار در حوزه های گوناگون فناوری و به ویژه کسب وکارهای الکترونیک در نظر است که دومين جشنواره تخصصی توسعه محصول و کسب وکارهای جديد دانش بنيان دانشکده کارآفرينی دانشگاه تهران NPBD   با همکاری پژوهشکده مديريت توسعه و تجاری سازی محصول جدید، وزارت علوم، سازمانها و نهادهای تخصصی این حوزه  و  شرکت دانشجویان و اساتید  و صاحبان ایده کسب وکار  و با مشارکت  اعضای انجمن طراحی و توسعه محصول جدید ایران برگزار می گردد .

برخی ویژگی های این جشنواره عبارتند از:

 1. انتخاب  کسب وکار های الکترونيکی برتر
 2. حمایت مرکز شتابدهی کسب وکارهای دانش بنیان پژوهشکده توسعه و تجاری سازی محصول نوين از پنج  طرح برتر  کسب وکار الکترونيک جشنواره  و حمايت از آنها تا مرحله تجاری سازی
 3. انتخاب پايان نامه های برتر  در حوزه های طراحی و توسعه محصول و کسب وکار جدید
 4. حمايت حاميان سرمایه گذار Capital Angel از  طرح های منتخب مورد نظر حامیان
 5. حمایت مشاوره ای، آموزشی تخصصی، پکیج های توانمند سازی و سرمایه گذاری در ایجادکسب وکارهای الکترونیکی مربوط به 10 طرح برتر توسط کلینیک کسب وکارهای الکترونیک انجمن طراحی و توسعه محصول جدید
 6. مشارکت دهی صندوقهای مرتبط با توسعه کارآفرينی و فناوری در حمایت از طرحهای منتخب
 7. تجاری سازی طرح های برگزيده طراحی و توسعه محصول در  شتابدهنده توسعه محصول پژوهشکده  مديريت تجاری سازی و توسعه محصول نوين
 8.  تجاری سازی طرح های منتخب کسب وکار الکترونيک توسط کلینیک کسب وکارهای الکترونیک انجمن طراحی و توسعه محصول جدید
 9. برگزاری سخنرانی های تخصصی توسط اساتید و کارآفرينان برتر تخصصی در حوزه طراحی و توسعه خدمات و کسب وکارهای الکترونیک در طی برگزاری جشنواره توسط متخصصان پژوهشگاه های تخصصی همکار
 10. دعوت از صاحبان 5 طرح برتر برای حضور در   IT STARTUP WEEKEN تخصصی کسب وکارهای الکترونیک پژوهشکده
 11. ارائه جوایز و لوح برتر جشنواره به طرح های برتر
 12. تقدیر ار دو پايان نامه برتردر زمينه مستند سازی و يا  طراحی و توسعه محصول جدید و يا ايجاد کسب وکار الکترونيکی

 

نوآوران و علاقمندان به حضور در این جشنواره در سه بخش زير می توانند شرکت کنند:

 1. صاحبان کسب وکارهای الکترونیکی که با متد های علمی کسب وکار خود را ايجاد و توسعه  داده اند.
 2. نوآوران دارای طرح برای ايجاد کسب وکارهای الکترونيک
 3. دانشجویانی که پايان نامه های آنان در زمينه مستند سازی و يا  طراحی و توسعه محصول جدید و يا ايجاد کسب وکار الکترونيکی است و يا از آن دفاع شده است.

لطفا"

 1. فرم اولیه پیوست را در سايت www.ent.ut.ac.ir را تکمیل و به ITNPDFEST@NPDA.IR   تا تاریخ 15 بهمن  ماه 1394 ارسال نمایند.
 2. فرم اولیه پیوست را در سايت www.npda.ir را تکمیل و به  درس  ITNPDFEST@NPDA.IR تا تاریخ 15 بهمن  ماه 1394 ارسال نمایند.
 • پس از داوری مرحله نخست از صاحبان طرح های برتر برگذيده دعوت می شود تا در کارگاه  تخصصی طراحی مدل کسب وکار که توسط اساتيد پژوهشکده توسعه و تجاری سازی محصول جدید در دانشکده " بصورت رایگان"  برای برگزيدگان دوره نخست برگزار می گردد شرکت نموده تا پس از تکميل BM کسب وکار خود مطابق برنامه ريزی اجرایی جشنواره برای بخش دوم داوری طرح ها که بصورت ارائه پرزنتیشن  , BMخلاصه BP صاحبان طرح با حضور سرمايه گذاران، کارآفرينان منتخب و  نمايندگان  شتابدهنده پژوهشکده و نمايندگان کلينيک کسب وکارهای الکترونيک انجمن در ده دقيقه توسط صاحبان طرح ها پرزنت می شود شرکت نمايند.
 •  
 • حوزه های تخصصي جشنواره :
 • طراحی و توسعه محصولات جدید در تمامی حوزه ها
 • کسب وکارهای جدید با رویکرد کسب وکار الکترونيک
 1. نحوه انتخاب

مرحله يک: بررسی اوليه طرح ارسالی توسط کميته علمی و داوری         

مرحله دو:  پرزنتیشن طرح منتخب نزد هيات داوران و سرمايه گذاران، کارآفرينان

 
تاریخ ارسال طرح ها به جشنواره: 15 بهمن ماه 1394                                                 تاریخ برگزاری جشنواره: 17-18 بهمن ماه 1394


فصل هفتم: جوايز
تقدير نامه: به منظور تقدير معنوي، تقدير نامه‌اي با امضاي رییس دانشکده و پژوهشکده به  برگزيدگان جشنواره اهدا مي‌شود.
 
حمایت های تجاری سازی:  تجاری سازی و توسعه طرح های منتخب توسط شتابدهنده پژوهشکده و با مشارکت سرمایه گذاران صورت می گيرد.

تبصره: به منظور قدرداني از مجامع مذکور، اسامي آنها در وبگاه، خبرنامه و اعلاميه‌هاي  جشنواره به عنوان حمايت کنندگان درج مي‌شود.

 

جهت دریافت پوستر جشنواره کلیک نمایید

فرم ثبت نام نهایی:

برنامه دومين جشنواره تخصصی توسعه محصول و کسب وکارهای جديد دانش بنيان  دانشکده کارآفرينی دانشگاه تهران:
 

 

نظر شما :
captcha