۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين ساعت : 9:25 بوقت تهران

 

فایل طرح کسب و کار ویژه متقاضیان دریافت تسهیلات:

  •  متقاضیان برای دریافت، فایل ضمیمه را کلیک کنید.
  •  پس از تکمیل، فرم را به پست الکترونیک امور کسب و کار دانشجویی ارسال نمایید.     BP_SBA@ent.ut.ac.ir
 

 فایل طرح کسب و کار(BP)

 

فایل نحوه تشکیل پرونده تسهیلاتی: