۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين ساعت : 8:41 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۳ دي    تعداد بازدید : 2681

کارکنان

 

 

   

نام و نام خانوادگی: محسن انصاری
سمت: کارشناس مسئول امور پژوهشی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

پست الکترونیک:ansarim@ut.ac.ir

شماره تماس:88225004

رزومه:

 

   
 
 
   

نام و نام خانوادگی: کاظم سنجربیگی

سمت: کارشناس امور پژوهشی-امور کسب و کار دانشجویی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی

پست الکترونیک:kazemsanjari@ut.ac.ir

شماره تماس: 88335100

 

   
 

 
   

 

نام و نام خانوادگی: سمیه نظری

سمت: کارشناس امور پژوهشی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

پست الکترونیک:S_nazary@ut.ac.ir

شماره تماس:61119241

   
 

 

 
   

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: خانم مصلحی
سمت: مسئول دفتر معاونت پژوهشی

رشته تحصیلی: 

پست الکترونیک:

شماره تماس: 88339097-882255030