۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 11:22 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۶ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد    تعداد بازدید : 3243

کارکنان

 

 


 

نام و نام خانوادگی: محسن انصاری
سمت: کارشناس مسئول امور پژوهشی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

پست الکترونیک:ansarim@ut.ac.ir

شماره تماس:88225004

رزومه:

   

 

 

 
   

 

نام و نام خانوادگی: سمیه نظری

سمت: کارشناس امور پژوهشی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

پست الکترونیک:S_nazary@ut.ac.ir

شماره تماس:61119241

   
 

 

 

 
   

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: خانم مصلحی
سمت: مسئول دفتر معاونت پژوهشی

رشته تحصیلی: 

پست الکترونیک:

شماره تماس: 88339097