۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 11:28 بوقت تهران
تعداد بازدید : 4278
 

معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی درچهار حوزه زیر به فعالیت می­ پردازد:

  • نشریات و انتشارات
  • انتشار نشریه فارسی علمی و پژوهشی توسعه کارآفرینی: این فصلنامه به­ عنوان تخصصی­ ترین نشریه علمی پژوهشی کشور از سال 1387 تاکنون موفق به انتشار 250مقاله در قالب 27 شماره شده است و هم اکنون جزء 10 مجله با رتبه بالا در حوزه علوم انسانی  کشور است.
  • انتشار نشریه انگلیسی زبان: Journal of Global Entrepreneurship Research (JGER) با همکاری GEM که تا کنون 2 شماره  و 16مقاله در آن به چاپ رسیده است. این مجله توسط ناشر بین­ المللی؛ اشپرینگر به صورت open access چاپ می­شود.
  • نشریه علمی   کسب و کار نو(در حال راه ­اندازی).
  • انتشار بیش از 70جلد کتاب توسط اعضای هیأت علمی دانشکده.
  • امور خدمات پژوهشی

امور خدمات پژوهشی شامل قرارداهای پژوهشی در دانشکده و برگزاری کارگاه­ها و همایش­های مرتبط است. تاکنون 18طرح پژوهشی توسط اعضای هیأت علمی دانشکده به پایان رسیده است.

برخی از طرح های بنیادی: دانشنامه کارآفرینی، نقش شکل گیری تیم های کارآفرینانه بر موفقیت شرکت ها ،پيكربندي مدل كارآفريني سازماني ترويج كشاورزي در فرآيند توسعه پايدار، بررسي و تحليل نيات كارآفرينانه در بين دانشجويان دانشكده كارآفريني، تدوين تجربيات ارائه محصولات جديد در ايران ، طراحي نظام مرشدي براي نشر دانش ضمني در دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران، مديريت دانشگاهي مناسب ترويج نوآوري.

برخی از طرح های کاربردی: ورزش حرفه اي و منابع درآمدي به عنوان بنگاه اقتصادي، پژوهش و نيازسنجي آموزشي در صنايع اولويت دار مستقر در شهرك هاي صنعتي تهران، انجام مطالعات فني-اقتصادي جهت توسعه آزمايشگاه تست مرجع و ارايه گزارش هاي مربوطه، طراحي نظام حمايت از واحدهاي توليد نان به روش مكانيزه،  تاثير صنعت بيمه در توسعه فعاليت­هاي كارآفريني – مطالعه موردي: كارآفرينان برتر شهر تهران، تاثیر نقش های کارآفرینان سازمانی بر عملکرد کسب و کار در کشورهای منتخب بر اساس داده های .GEM 2012

  •  امور کسب و کار دانشجویی

امور کسب و کار دانشجویی(با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی) که دارای سه بخش: واحد مشاوره کسب و کار دانشجویی، واحد راه­ اندازی کسب و کار دانشجویی و واحد مراکز شتاب­دهی است. بخش کسب و کار دانشجویی در حال تجربه و برگزاری طرحی به نام کریدور کارآفرینی است که در آن دانشجویان با ورود به این کریدور و طی­ کردن مراحل طراحی شده در آن در قالب رویدادهای مختلف کارآفرینی از ایده­ یابی تا تأسیس کسب وکار به فعالیت پرداخته و در نهایت می­ توانند با مستندسازی مسیر فعالیت خود، پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد خود را در این حوزه تدوین نمایند.

  • امور ارتباط با صنعت و دولت

امور ارتباط با صنعت و دولت دارای سه بخش است که عبارتند از: واحد نیاز سنجی پژوهشی، واحد رصد تأمین مالی و واحد تجاری­ سازی.

این بخش از وظایف تعریف شده درمعاونت پژوهشی، مربوط به فعالیت های نظام مند نیاز سنجی و پروژه یابی در سازمان های دولتی و غیر دولتی است. پس از شناسائی نیازهای هریک از سازمانها به اعضای هیئت علمی دانشکده جهت ارائه پروپوزال تحقیق اعلان عمومی درخواست پروپوزال صورت می گیرد. همچنین برای تجاری سازی یافته های پژوهش طراحی مدلی که در آن دانشکده نقش ارتباط بین Match-Making بین دارندگان دانش فنی از یک طرف و صنعت و بازار که متقاضی آن دانش فنی باشند، صورت گرفته است. در این مدل یک شرکت متشکل از سه طرف تأسیس میگردد. صاحب دانش فنی به عنوان توسعه دهندة تکنولوژی، دانشکده کارآفرینی (یا یکی از اعضای هئیت علمی دانشکده به عنوان متولی امور مربوط به بازار و ادارة کسب و کار) و صنعت مربوطه ( به عنوان متقاضی دانش فنی و مشتری نهائی) اعضای حقیقی یا حقوقی ایجاد کننده شرکت مربوطه می باشند. این مورد حداقل در یک مورد در حال تجربه می باشد.

ساختار دانشکده:

 
نظر شما :
captcha