۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد ساعت : 0:59 بوقت تهران

قراردادهای جاری:

 

عنوان طرح

کارفرما

تدوین سند تحول سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

شناسایی و بومی سازی شاخص ها و معیارهای سنجش بهره وری در صندوق مطابق استانداردهای رایج

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

تبیین چهارچوب کارآفرینی سازمانی در هایپرهاوش گنبدکاووس

شرکت گروه سرمایه گذاری هایپرهاوش

مطالعه و تدوین برنامه جامع (نقشه راه) بین المللی سازی مؤسسه کیفیت رضوی مطابق با اصول علمی تحقیق

مؤسسه کیفیت رضوی

پژوهش و تدوین عملیاتی مرتبط و استقرار سامانه مدیریت بحران در سطح شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

آب و فاضلاب شرق استان تهران

طراحی و الگوی نمونه توسعه کارآفرینی در منطقه بلورد سیرجان مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی

جهان فولاد سیرجان

انجام خدمات مشاوره پژوهشی به منظور طراحی و استقرار سامانه مدیریت بحران در سطح شرکت آب و فاضلاب منطقه5، 4، 3، 2،1

شرکت آب و فاضلاب

تدوین محتوای کتاب سال صالحین بسیج مهندسین صنعتی

سازمان بسیج مهندسین صنعتی

انجام مطالعات پژوهشی برای طراحی ابزارسنجش و استعداد کارآفرینی دانش آموزان و تجزیه و تحلیل اطلاعات دانش آموزان

وزارت آموزش و پرورش