۱۳۹۸ جمعه ۳ خرداد ساعت : 19:32 بوقت تهران

 

 طبق مصوبه مورخ ۰۱/‏۱۰/‏۱۳۹۷ کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی، مقرر گردید در خصوص كتاب‌هاي ترجمه شده، 

در صورتيكه مؤلف كتاب تغييراتي در كتاب ايجاد نموده باشد و مترجم برآن اساس كتاب را تجديد چاپ نمايد تا حداكثر ۲۰% امتیاز تعلق می گیرد.