۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 12:19 بوقت تهران

 

طبق مصوبه جلسه مورخ ۲۲/‏۱۰/‏۱۳۹۷ شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه، از ابتداي سال ۱۳۹۸ تاريخ DOI مقالات چاپ شده در نشريات بين المللي به عنوان تاريخ چاپ

 

آن مقالات براي امتيازدهي اعتبار ويژه مي‌باشد و تنها در صورت موافقت همه نويسندگان مقاله (عضو هيئت علمي دانشگاه تهران)، تاريخ قطعي چاپ مقاله، در

 

ارزيابي مقاله مد نظر قرار مي‌گيرد.