۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 2:8 بوقت تهران
Skip Navigation Links.
اخبار
صفحه اصلی
Collapse معرفی معاونتمعرفی معاونت
درباره معاونت
معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی
کارکنان
Collapse برنامه جامع تحقیقات اساتیدبرنامه جامع تحقیقات اساتید
فرم پیشنهاد برنامه جامع تحقيقات و دستورالعمل آن
برنامه جامع تحقیقات اساتید
Collapse نشریاتنشریات
فهرست نشریات نامعتبر بین المللی دانشگاه تهران
فهرست نشریات نامعتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم
Collapse اعتبار سنجی نشریاتاعتبار سنجی نشریات
مرکز اعتبارسنجی دانشگاه تهران
فرم درخواست استعلام نشریه
لیست نشریات نامعتبر
نشریه توسعه کارآفرینی
نشریه JGER
Collapse اداره امور خدمات پژوهشیاداره امور خدمات پژوهشی
Collapse طرح های کاربردیطرح های کاربردی
فرم قرارداد کاربردی
فرم پروپوزال پژوهشی
طرح های پژوهشی در حال اجرا
طرح های پژوهشی خاتمه یافته
Collapse گرنتگرنت
سطح بندی دانشگاه ها توسط وزارت علوم
دستورالعمل جدید امتیاز دهی کتابها
شیوه نامه اعتبار سنجی نشریات بین الملل
مصوبه شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه- DOI
دستورالعمل نحوه هزینه کرد گرنت اعضای هیات علمی
مصوبه شوراي پژوهش دانشگاه در خصوص دانشجو نويسنده مسئول
امتیاز مقالات
شیوه نامه تعیین امتیاز ویژه فعالیت های ترویج علم و فناوری اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
کتاب آئین نامه و دستورالعمل های پژوهشی
دوره های تحقیقاتی پسادکتری (POSTDOC)
طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان غیر مقیم
Collapse بنیاد ملی نخبگانبنیاد ملی نخبگان
فرم درخواست همکاری دانشجویان در طرح های پژوهشی
حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
تماس با ما