۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 11:33 بوقت تهران
امیر اخلاصی
امیر اخلاصی
مرتبه علمی: استادیار
مدرك تحصيلي: دكتري مديريت از دانشگاه تهران
گروه آموزشی: کسب و کار
سمت: مدیر دفتر دوره های MBA و DBA
اکبری مرتضی
اکبری مرتضی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتري مهندسی آموزش کشاورزی از دانشگاه تهران
گروه آموزشی: کارآفرینی فناورانه
باقری افسانه
باقری افسانه
مرتبه علمی: دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتري مدیریت آموزشی از دانشگاه یو پی ام مالزی
گروه آموزشی: توسعه کارآفرینی
چیت سازان هستی
چیت سازان هستی
مرتبه علمی: استادیار
مدرك تحصيلي: دكتري مدیریت مالی از دانشگاه تهران
گروه آموزشی: کسب و کار
زارعی بهروز
زارعی بهروز
مرتبه علمی: دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتري مديريت سيستم ها از دانشگاه لنكستر انگلستان
گروه آموزشی: کارآفرینی سازمانی
زالی محمدرضا
زالی محمدرضا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتري مديريت گرايش سيستم ها از دانشگاه تهران
گروه آموزشی: کارآفرینی سازمانی
سمت: رییس دانشکده کارآفرینی
سجادی سیدمجتبی
سجادی سیدمجتبی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتري مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي اميركبير
گروه آموزشی: کسب و کار
سمت: رييس مرکز کامپیوتر و کتابخانه
سعید جعفری مقدم
سعید جعفری مقدم
مرتبه علمی: دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تربیت مدرس
گروه آموزشی: توسعه کارآفرینی
طیبه  نیک رفتار
طیبه نیک رفتار
مرتبه علمی: دانشیار
مدرك تحصيلي: دكتري سياستگذاري عمومي از دانشگاه تهران
گروه آموزشی: کسب و کار
عزیزی محمد
عزیزی محمد
مرتبه علمی: استادیار
مدرك تحصيلي: دكتری مدیریت آموزش عالی از دانشگاه شهید بهشتی
گروه آموزشی: توسعه کارآفرینی