۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۹ فروردين ساعت : 19:10 بوقت تهران
انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی اختتامیه جشنواره دانشجوی نمونه و بیست و سومین المپ حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان کارشن نتایج تیم فوتسال دانشکده در هفدهمین جشنواره ورزشی اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی 1397 برگزاری بزرگ نقاشی در هفته جهانی کارآفرینی هفته جهانی کارآفرینی اینفوگرافیک  و روش های نوین دیداری سازی داده ها  و سومین جشن دانش آموختگی دانشکده کارآفرینی بازدید از موزه بنیاد پروفسور حسابی دانشجوی نمونه کشوری؛ دکتر امیرمحمد کلابی دومین جشن دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران

نتایج تیم فوتسال دانشکده کارآفرینی در مسابقات هفدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران در مرحله اول مسابقات

کارآفرینی (1) - فارابی (5)

کارآفرینی (7) - زبان(1)

کارآفرینی (6) - فارابی (3)

کارآفرینی (5) - علوم اجتماعی(4)...