۱۳۹۶ سه شنبه ۶ تير ساعت : 2:57 بوقت تهران
مسابقه تفکر کارآفرینانه بازدید از موزه بنیاد پروفسور حسابی دانشجوی نمونه کشوری؛ دکتر امیرمحمد کلابی سمینار کامیتاپ 4 (با حضور پدر صنعت قطعات خودرو) استارتاپ ویکند دانشگاهی (شروع کن) کارآفرینی در زمینه پرورش زنبور عسل و تولید عسل طبی کارگاه SPSS سمینار کامیتاپ 3 (با حضور بزرگان صنعت گردشگری) سمینار شرح تجربیات سی سال کارآفرینی اجتماعی در سوئ دومین جشن یلدآفرین دانشکده کارآفرینی کارگاه SPSS سمینار تحلیل رفتار متقابل TA کامیتاپ ۲ (میتاپ کارآفرینی) با حضور بزرگان حوزه مد کارگاه آموزشی اولین استارتاپ دانشگاهی در حوزه گردشگری کارگاه تحلیل آماری با نرم افزار spss سمینار 100 توصیه از کارآفرینان موفق برای راه اندازی کار و اصول طلایی مشتری مداری دانشکده ی سالم و با نشاط هوش معنوی آینده وجود مشکلات اهمیت قصد و نیت در  کار و زندگی (1) اهمیت قصد و نیت در  کار و زندگی (2) دومین جشن دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران