۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر ساعت : 14:13 بوقت تهران
اینفوگرافیک  و روش های نوین دیداری سازی داده ها  و اینفوگرافیک  و روش های نوین دیداری سازی داده ها  و چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر ب سومین جشن دانش آموختگی دانشکده کارآفرینی آئين ورودي نودانشجويان دانشگاه تهران بازدید از موزه بنیاد پروفسور حسابی دانشجوی نمونه کشوری؛ دکتر امیرمحمد کلابی دومین جشن دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران