۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن ساعت : 11:13 بوقت تهران
سومین جشن دانش آموختگی دانشکده کارآفرینی سومین جشن دانش آموختگی دانشکده سمینار مادر و کودک سلسله دوره‌های آموزش نرم‌افزار SPSS سمینار کامیتاپ 6 استارتاپ ویکند گردشگری سخنان ناب کارسازترین وسیله شیطان جیمز رون رویداد گردشگری مسابقه تفکر کارآفرینانه بازدید از موزه بنیاد پروفسور حسابی دانشجوی نمونه کشوری؛ دکتر امیرمحمد کلابی بازارچه نوروزی دانشجویان دانشکده کارآفرینی سمینار کامیتاپ 4 (با حضور پدر صنعت قطعات خودرو) استارتاپ ویکند دانشگاهی (شروع کن) کارآفرینی در زمینه پرورش زنبور عسل و تولید عسل طبی کارگاه SPSS سمینار کامیتاپ 3 (با حضور بزرگان صنعت گردشگری) سمینار شرح تجربیات سی سال کارآفرینی اجتماعی در سوئ دومین جشن یلدآفرین دانشکده کارآفرینی دومین همایش جذاب و اثرگذار «آچارهای پولساز کارآفری شروع ثبت نام دومین جشن دانش آموختگان کارآفرینی دان سمینار کارگاه اصول حقوقی تنظیم قراردادها کارآفریمی اجتماعی و جمع سپاری دومین جشن دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران