۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ ارديبهشت ساعت : 9:16 بوقت تهران
سومین جشن دانش آموختگی دانشکده کارآفرینی استارتاپ ویکند گردشگری سخنان ناب کارسازترین وسیله شیطان جیمز رون رویداد گردشگری بازدید از موزه بنیاد پروفسور حسابی دانشجوی نمونه کشوری؛ دکتر امیرمحمد کلابی کارآفرینی در زمینه پرورش زنبور عسل و تولید عسل طبی دومین جشن دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران