۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد ساعت : 4:55 بوقت تهران
سومین جشن دانش آموختگی دانشکده کارآفرینی جیمز رون بازدید از موزه بنیاد پروفسور حسابی دانشجوی نمونه کشوری؛ دکتر امیرمحمد کلابی اصول طلایی مشتری مداری دانشکده ی سالم و با نشاط هوش معنوی آینده اهمیت قصد و نیت در  کار و زندگی (1) اهمیت قصد و نیت در  کار و زندگی (2) دومین جشن دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه تهران