۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 2:4 بوقت تهران

"نشست صمیمانه با کارآفرینان"

"کافه کارآفرینی 6"

 

"مدیریت سرمایه های انسانی کارآفرین در سازمانهای بزرگ"

 

این جلسه با حضور:

دکتر مجید اشجعی ؛مدیر منابع انسانی شرکت نفت ایرانول و

دکتر محمد عزیزی؛ عضوهیأت علمی دانشکده کارآفرینی

****

حضور دانشجویان آقای دکتر عزیزی در این نشست اجباری و برای سایر دانشجویان اختیاری است.

****

زمان: دوشنبه 31 اردیبهشت 97 - ساعت:  12 تا 14

مکان: آمفی تئاتر دانشکده کارآفرینی