۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 2:11 بوقت تهران

 

در این مسابقه صاحبان ایده های نوآور ، استارتاپ های خلاق با موضوع دانش ، فرهنگ و هنر سرو انواع غذاها و نوشیدنی ها  (گاسترونومی ) ایرانی و بین المللی شرکت می کنند و چگونگی تولید و ترکیب خوراکی ها ، توزیع و مصرف غذا ، ایده ها و روش های نو ، استارتاپ ها و کسب و کارهای جدید در سطح ملی ارایه می شود و زمینه تجاری سازی ، سرمایه گذاری و برندسازی ایده ها و استارتاپ ها مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در سطح ایران و بعد در سطح بین المللی مطرح می شوند .