۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر ساعت : 6:45 بوقت تهران
معاونت دانشجویی دانشگاه تهران درخصوص ثبت درخواست متقاضیان وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ اطلاعیه صادر کرد. متن اطلاعیه به این شرح است:

متقاضیان وام‌های دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ می‌توانند بر اساس جدول زمانبندی مندرج در سامانه معاونت دانشجویی دانشگاه به نشانی student.ut.ac.ir نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان ems.ut.ac.ir اقدام نمایند.