۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر ساعت : 7:22 بوقت تهران

پیرو اطلاعیه شماره یک و طبق ماده ۸ و ۹ شیوه‌نامه برگزاری انتخابات، فهرست کاندیداها و رای‌دهندگان انتخابات تعیین نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران در جلسه هیأت نظارت بر انتخابات تنظیم و تأیید شد، لذا طبق ماده ۱۲ شیوه‌نامه مذکور، افرادی که نسبت به فهرست کاندیداها یا رای‌دهندگان اعتراض دارند می‌توانند از تاریخ ۱۴ تا ۲۱ بهمن به دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات مراجعه و اعتراض خود را به‌صورت مکتوب به همراه مستندات تحویل دهند.
گفتنی است، انتخابات سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در باشگاه دانشجویان برگزار خواهد شد.
فهرست اسامی مدیران مسئول مجاز به شرکت در انتخابات نمایندگان مدیر مسئول نشریات دانشجویی سال ۱۳۹۸ اینجا و فهرست کاندیداها اینجا قابل ملاحظه است.