۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 2:12 بوقت تهران

 خانه نشريات دانشجويي اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي در نظر دارد، كارگاه آموزشي نشريات را در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه ۴ و ۵ ارديبهشت ماه در محل باشگاه دانشجويان برگزار كند، امكان ثبت‌نام تا دوم ارديبهشت ماه از لينك https://cultural.ut.ac.ir/?page_id=5492 وجود دارد.

مطابق ماده ۱۵ دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر نشريات دانشجويي:

۱- شركت در اين كارگاه براي صاحبان امتياز، مديران مسئول و سردبيران نشرياتي كه اخيراً از كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي دانشگاه تهران مجوز گرفته‌اند و قصد انتشار نخستين شماره نشريه خود را دارند، الزامي است؛

۳- شركت براي ساير دانشجويان دانشگاه تهران كه در آينده تصميم به گرفتن مجوز نشريه دارند و كليه دانشجويان علاقمند دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي طبق شرايطي كه در فراخوان آمده است، امكان‌پذير مي‌باشد.