۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر ساعت : 14:33 بوقت تهران

با عنایت به تاکید وزیر محترم علوم در خصوص حمایت از دانشجویان آسیب دیده در حادثه سیل سال جاری، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نظر دارد نسبت به طراحی ساز و کار کمک و حمایت مالی از دانشجویان مذکور اقدام نماید. بنابراین خواهشمند است تمامی دانشجویان مشمول تا تاریخ ۰۹/‏۰۴/‏۹۸‬ به همراه مدارک و اطلاعات مندرج به شرح زیر به امور دانشجویی پردیس / دانشکده / مرکز محل تحصیل خود مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
شایان ذکر است براساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان مستندات ارسال شده بعد از تاریخ فوق بررسی نخواهد شد.

گروه یک:

دانشجویانی که منزل مسکونی ایشان بیش از ۷۰ درصد تخریب شده و یا اقوام درجه یک ایشان فوت شده است.

 • مستندات:
  • گواهی ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل – گواهی فوت بر اثر سیل اخیر
 • اطلاعات:
  • - اطلاعات حساب بانکی دانشجو (نام بانک – کد شعبه – شماره حساب شبا)
  • - کد ملی سرپرست خانوار

گروه دو:
دانشجویانی که منزل مسکونی ایشان بین ۳۰ تا ۶۹ درصد تخریب شده یا اقوام درجه یک ایشان مجروح شده است.

 • مستندات:
  • گواهی از ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل – گواهی پزشکی مبنی بر مجروحیت بر اثر سیل
 • اطلاعات:
  • - اطلاعات حساب بانکی دانشجو (نام بانک – کد شعبه – شماره حساب شبا)
  • - کد ملی سرپرست خانوار