۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 2:0 بوقت تهران

با سلام و احترام؛

به استحضار مي‌رساند امكان ثبت درخواست‌هاي وام بنياد علوي نيمسال اول سال تحصيلي ۹۹-۹۸ در سامانه جامع آموزش تا تاريخ ۹۸/۷/۲۷ براي دانشجويان برقرار مي‌باشد و همكاران محترم نيز مي‌توانند تا تاريخ ۹۸/۷/۲۸ نسبت به ثبت درخواست‌ها در سيستم جامع صندوق رفاه دانشجويان اقدام نمايند. شايان ذكر است وام بنياد علوي كه همانند وام‌هاي صندوق رفاه بصورت ترمي پرداخت مي‌گردد به دانشجويان روزانه و شبانه (مجرد ۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال و متأهل ۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال) تعلق مي‌گيرد. ارائه كسر از حقوق ضامن الزامي مي‌باشد. در صورتي كه امكان تهيه آن مقدور نبود متقاضي مي‌تواند نسبت به تنظيم سند تعهد محضري بنياد علوي (فرم پيوست) و تحويل آن به امور دانشجويي پرديس / دانشكده / مركز محل تحصيلي خود اقدام نمايد. 

فرم تعهدنامه

کسر از حقوق ضامن

فرم مشخصات