۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 12:6 بوقت تهران

شانزدهمین کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی برگزار می گردد:

 

کارگاه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد : 21 و 28 آبان ماه 98 ساعت 16 تا 19

کارگاه ویژه دانشجویان دکتری : 5 و 12 آذر ماه 98 ساعت 16 تا 19

 

مدرس : فاطمه سادات غفوریان

دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مدرس و مشاور روش تحقیق کیفی

 

دانشجویان و پژوهشگران با شرکت فعالانه در این کارگاه، توانمندی تحلیل یک پروژه مفهوم سازی کیفی را پیدا خواهند کرد.

 

جهت ثبت نام به سایت ایوند مراجعه فرمایید : https://evand.com/events/atlasti

 

دانشجویان دانشکده کارآفرینی از 50% تخفیف و سایر دانشجویان دانشگاه تهران از 25% تخفیف برخوردار هستند.