۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين ساعت : 23:0 بوقت تهران

ليست خوابگاه هاي خودگردان داراي مجوز از دانشگاه

با سلام و احترام

به پيوست ليست خوابگاههاي خودگردان داراي مجوز و تحت نظارت دانشگاه و صندوق رفاه دانشجويان  جهت معرفي به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) متقاضي خوابگاه  تقديم مي‌گردد.