۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 13:4 بوقت تهران

پیش ثبت نام هفدهمین کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی

کارگاه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 

مدرس : فاطمه سادات غفوریان

دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مدرس و مشاور روش تحقیق کیفی

دانشجویان و پژوهشگران با شرکت فعالانه در این کارگاه، توانمندی تحلیل یک پروژه مفهوم سازی کیفی را پیدا خواهند کرد.

 

جهت پیش ثبت نام با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به شماره تلفن 61119329 تماس بگیرید.