۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 11:10 بوقت تهران

مسابقه ادبی، هنری و بهداشت روانی

» ترم کرونایی «

محورها

- خودمراقبتی و رعایت بهداشت در پیشگیری و مبارزه با کرونا

- نوع دوستی و مسئولیت پذیری اجتماعی در پیشگیری و مبارزه با کرونا

- بهداشت روانی، امیدواری و اوقات فراغت در ایام کرونایی

- عوارض، پیامدها و آموخته های فردی، اجتماعی و خانوادگی ترم کرونا

از کلیه دانشجویان عزیز جهت شرکت در این مسابقه دعوت به عمل می آید.

دانشجویان می توانند آثار خود را شامل عکس، مقاله کوتاه، شعر و کاریکاتور به همراه نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه، شماره دانشجویی و ایمیل حداکثر تا تاریخ 10/01/1399 از طرق زیر ارسال نمایند.

counseling@ut.ac.ir

T.me/MR_Hamyaran

0098-9102144427

فراخوان1

برنامه اجرایی