۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 1:41 بوقت تهران
فراخوان مجموعه مسابقات دانشجويي فتح پرچم
۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت
معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صنعتي اروميه در نظر دارد دومين دوره رقابت‌هاي دانشجويي پرچم را برگزار كند.
فراخوان مجموعه مسابقات دانشجويي فتح پرچم
مجموعه مسابقات كتابخواني «هشت بهشت» ويژه دانشجويان
۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ ارديبهشت
معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران و معاونت فرهنگي سازمان جهاد دانشگاهي تهران، مجموعه مسابقات كتابخواني «هشت بهشت» را ويژه دانشجويان برگزار مي‌كند. در قالب اين طرح، هر ماه يك كتاب و يك مسابقه برگزا...
مجموعه مسابقات كتابخواني «هشت بهشت» ويژه دانشجويان
نخستين نمايشگاه ملي جهش توليد دانشجويي
۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ ارديبهشت
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نظر به برگزاري "نخستين نمايشگاه ملي جهش توليد دانشجويي" و با بهره‌گيري از ظرفيت فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي، جهت اطلاع به دانشجويان می باشد.
نخستين نمايشگاه ملي جهش توليد دانشجويي
فراخوان دومين جشنواره ملي مديريت پسماند
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ ارديبهشت
اداره كل فرهنگي و اجتماعي وزارت عتف با عنوان «فراخوان دومين جشنواره ملي مديريت پسماند» كه با همكاري معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه الزهرا (س) برگزار خواهد شد.
فراخوان دومين جشنواره ملي مديريت پسماند
اولين جشنواره مجازي ملي ايده‌شو
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ ارديبهشت
معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي با عنوان «اولين جشنواره مجازي ملي ايده‌شو» كه در راستاي شناسايي، توانمندسازي و تجاري سازي ايده‌هاي برگزيده ملي و تقدير از دستاوردها و فعاليت‌هاي كارآفرينانه ...
اولين جشنواره مجازي ملي ايده‌شو
پويش آف كرونا
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ ارديبهشت
معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت عتف با عنوان «اطلاع رساني پويش آف كرونا» كه پويشي به ابتكار جهاد دانشگاهي دانشگاه شريف مي‌باشد.
پويش آف كرونا
بخشنامه مسابقه آنلاين و مجازي دارت ويژه اعضا هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۳ ارديبهشت
اداره كل تربيت بدني دانشگاه در ادامه برنامه‌هاي ورزشي متناسب با شرايط كرونايي كشور، يك دوره مسابقه آنلاين و مجازي دارت ويژه اعضا هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان دانشگاه برگزار مي‌نمايد.
بخشنامه مسابقه آنلاين و مجازي دارت ويژه اعضا هيئت علمي، كاركنان و دانشجويان
ابلاغ فراخوان مسابقه ملي ارائه پايان‌نامه در سه دقيقه
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۵ ارديبهشت
مسابقه ملي ارائه پايان‌نامه در سه دقيقه توسط صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، ستاد فرهنگ‌سازي اقتصاد دانش‌بنيان، اداره كل فرهنگي و اجتماعي و انجمن‌هاي علمي دانشجوي...
ابلاغ فراخوان مسابقه ملي ارائه پايان‌نامه در سه دقيقه
ابلاغ فرآيند اعطاي امتياز نشريه حرفه‌اي به نشريات دانشجويي دانشگاه تهران
۱۳۹۹ شنبه ۳۰ فروردين
ابلاغ فرآيند اعطاي امتياز نشريه حرفه‌اي به نشريات دانشجويي دانشگاه تهران درخواست خود را مطابق فرمت پيوست با تكميل فرم خود اظهاري شاخص‌هاي اعطاي امتياز نشريه حرفه‌اي به همراه سه نسخه نشريه از شماره‌ها...
ابلاغ فرآيند اعطاي امتياز نشريه حرفه‌اي به نشريات دانشجويي دانشگاه تهران
عدم برگزاري انتخابات انجمن‌هاي علمي دانشجويي و كانون‌هاي فرهنگي دانشجويان در ارديبهشت ماه
۱۳۹۹ شنبه ۳۰ فروردين
عدم برگزاري انتخابات انجمن‌هاي علمي دانشجويي و كانون‌هاي فرهنگي دانشجويان در ارديبهشت ماه نتخابات انجمن‌هاي علمي-دانشجويي و كانون‌هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاه كه مطابق تقويم هر ساله در ارديبهشت ماه ب...
عدم برگزاري انتخابات انجمن‌هاي علمي دانشجويي و كانون‌هاي فرهنگي دانشجويان در ارديبهشت ماه