۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير ساعت : 2:38 بوقت تهران
کسب رتبه دوم در "طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور"
کسب رتبه دوم در "طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور"
۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد
کسب رتبه دوم در "طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور"
کسب رتبه دوم در "طرح آموزش غیر حضوری کارشناسان فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور"
نتايج انتخابات انجمن هاي علمي دانشجويي دانشكده كارآفريني
نتايج انتخابات انجمن هاي علمي دانشجويي دانشكده كارآفريني
۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد
نتايج انتخابات انجمن هاي علمي دانشجويي دانشكده كارآفريني
نتايج انتخابات انجمن هاي علمي دانشجويي دانشكده كارآفريني
اطلاعیه خوابگاه در ایام امتحانات
اطلاعیه خوابگاه در ایام امتحانات
۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد
اطلاعیه خوابگاه در ایام امتحانات
اطلاعیه خوابگاه در ایام امتحانات
کسب رتبه در پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی...
کسب رتبه در پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد
کسب رتبه در پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
کسب رتبه در پنجمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
گزارش بازدید از شتابدهنده سریر و مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف
گزارش بازدید از شتابدهنده سریر و مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد
گزارش بازدید از شتابدهنده سریر و مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف
گزارش بازدید از شتابدهنده سریر و مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف
اطلاعیه تشکیل تيم واليبال دانشجویان (آقایان) دانشگاه تهران براي اعزام به المپياد...
اطلاعیه تشکیل تيم واليبال دانشجویان (آقایان) دانشگاه تهران براي اعزام به المپياد شيراز
۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد
اطلاعیه تشکیل تيم واليبال دانشجویان (آقایان) دانشگاه تهران براي اعزام به المپياد شيراز
اطلاعیه تشکیل تيم واليبال دانشجویان (آقایان) دانشگاه تهران براي اعزام به المپياد شيراز
گزارش سمینار کافه کارآفرینی 6
گزارش سمینار کافه کارآفرینی 6
۱۳۹۷ شنبه ۵ خرداد
گزارش سمینار کافه کارآفرینی 6
گزارش سمینار کافه کارآفرینی 6
اطلاعیه‌ ی زمان ثبت درخواست وام‌های ضروری و تحصیلی دانشجویان دکتری
اطلاعیه‌ ی زمان ثبت درخواست وام‌های ضروری و تحصیلی دانشجویان دکتری
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد
اطلاعیه‌ ی زمان ثبت درخواست وام‌های ضروری و تحصیلی دانشجویان دکتری
اطلاعیه‌ ی زمان ثبت درخواست وام‌های ضروری و تحصیلی دانشجویان دکتری
کارگاه آشنایی با کارآفرینی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارگاه آشنایی با کارآفرینی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد
کارگاه آشنایی با کارآفرینی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارگاه آشنایی با کارآفرینی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
"انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده کارآفرینی"
"انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده کارآفرینی"
۱۳۹۷ شنبه ۲۹ ارديبهشت
"انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده کارآفرینی"
"انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده کارآفرینی"