۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير ساعت : 2:11 بوقت تهران
ارائه تجربیات سه نفر از دانش آموختگان کارآفرین دانشکده در مراسم دومین جشن دانش‌...
ارائه تجربیات سه نفر از دانش آموختگان کارآفرین دانشکده در مراسم دومین جشن دانش‌آموختگی دانشگاه تهرا...
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت
ارائه تجربیات سه نفر از دانش آموختگان کارآفرین دانشکده در مراسم دومین جشن دانش‌آموختگی دانشگاه تهران
ارائه تجربیات سه نفر از دانش آموختگان  کارآفرین دانشکده در مراسم دومین جشن دانش‌آموختگی دانشگاه تهران
بازدید علمی دانشجویان از کارخانجات آذرخش قم
بازدید علمی دانشجویان از کارخانجات آذرخش قم
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۴ ارديبهشت
بازدید علمی دانشجویان از کارخانجات آذرخش قم
بازدید علمی دانشجویان از کارخانجات آذرخش قم
کافه کارآفرینی 5
کافه کارآفرینی 5
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت
کافه کارآفرینی 5
کافه کارآفرینی 5
همایش اشتراک تجاربIELTS
همایش اشتراک تجاربIELTS
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ ارديبهشت
همایش اشتراک تجاربIELTS
همایش اشتراک تجاربIELTS
فوری- آخرین مهلت وام تحصیلی دانشجویان روزانه
فوری- آخرین مهلت وام تحصیلی دانشجویان روزانه
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۷ ارديبهشت
با سلام دانشجویان عزیز روزانه بازمانده از ثبت نام وام تحصیلی، امروز و فردا (17 و 18 اردیبهشت) فرصت ثبت درخواست وام تحصیلی در سامانه گلستان را دارند.
فوری- آخرین مهلت وام تحصیلی دانشجویان روزانه
گزارش کارگاه تدوین پورپوزال پایان نامه
گزارش کارگاه تدوین پورپوزال پایان نامه
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۷ ارديبهشت
گزارش کارگاه تدوین پورپوزال پایان نامه
گزارش کارگاه تدوین پورپوزال پایان نامه
کارگاه تدوین پروپوزال پایان نامه
کارگاه تدوین پروپوزال پایان نامه
۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت
کارگاه تدوین پروپوزال پایان نامه
کارگاه تدوین پروپوزال پایان نامه
گزارش کامیتاپ 8
گزارش کامیتاپ 8
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۸ فروردين
گزارش کامیتاپ 8
گزارش کامیتاپ 8
اطلاعیه در خصوص انتخابات کانون‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی سال ۱۳۹۷
اطلاعیه در خصوص انتخابات کانون‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی سال ۱۳۹۷
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ فروردين
اطلاعیه در خصوص انتخابات کانون‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی سال ۱۳۹۷
اطلاعیه در خصوص انتخابات کانون‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی سال ۱۳۹۷
اطلاعیه در خصوص انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی سال ۱۳۹۷
اطلاعیه در خصوص انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی سال ۱۳۹۷
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ فروردين
اطلاعیه در خصوص انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی سال ۱۳۹۷
اطلاعیه در خصوص انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی سال ۱۳۹۷