۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر ساعت : 15:17 بوقت تهران
ویژه نامه چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب وکار ...
ویژه نامه چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب وکار
۱۳۹۷ جمعه ۱۶ شهريور
ویژه نامه چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب وکار
ویژه نامه چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب وکار
اطلاعیه وام تغذيه نيمسال دوم 97-96
اطلاعیه وام تغذيه نيمسال دوم 97-96
۱۳۹۷ چهارشنبه ۶ تير
اطلاعیه وام تغذيه نيمسال دوم 97-96
اطلاعیه وام تغذيه نيمسال دوم 97-96
مصاحبه با بنیان گذار ومدیرعامل محترم شرکت عالی تحریر پارسیان ( صاحب برند بین الم...
مصاحبه با بنیان گذار ومدیرعامل محترم شرکت عالی تحریر پارسیان ( صاحب برند بین المللی پنتر)
۱۳۹۷ جمعه ۱۶ شهريور
مصاحبه با آقای دکترمهرداد عالی پورهریسی بنیان گذار ومدیرعامل محترم شرکت عالی تحریر پارسیان ( صاحب برند بین المللی پنتر)
مصاحبه با  بنیان گذار ومدیرعامل محترم شرکت عالی تحریر پارسیان ( صاحب برند بین المللی پنتر)
ثبت وام دانشجویان دکتری تخصصی روزانه دانشگاه تهران
ثبت وام دانشجویان دکتری تخصصی روزانه دانشگاه تهران
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۲ مرداد
ثبت وام دانشجویان دکتری تخصصی روزانه دانشگاه تهران
ثبت وام دانشجویان دکتری تخصصی روزانه دانشگاه تهران
سمینار انسان سازمانی
سمینار انسان سازمانی
۱۳۹۷ يکشنبه ۷ مرداد
سمینار انسان سازمانی
سمینار انسان سازمانی
کامیتاپ 9
کامیتاپ 9
۱۳۹۷ يکشنبه ۷ مرداد
کامیتاپ 9
کامیتاپ 9
گزارش پنجمین گردهمایی کارآفرینان و خیرین دانشگاهی
گزارش پنجمین گردهمایی کارآفرینان و خیرین دانشگاهی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ خرداد
گزارش پنجمین گردهمایی کارآفرینان و خیرین دانشگاهی
گزارش پنجمین گردهمایی کارآفرینان و خیرین دانشگاهی
گزارش بازدید از شرکت پارس ایزوتوپ
گزارش بازدید از شرکت پارس ایزوتوپ
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ خرداد
گزارش بازدید از شرکت پارس ایزوتوپ
گزارش بازدید از شرکت پارس ایزوتوپ
یازدهمین دوره جشنواره ملی حرکت
یازدهمین دوره جشنواره ملی حرکت
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۱ خرداد
یازدهمین دوره جشنواره ملی حرکت
یازدهمین دوره جشنواره ملی حرکت
برنامه غذایی
برنامه غذایی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۰ خرداد
برنامه غذایی
برنامه غذایی