۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر ساعت : 6:14 بوقت تهران
کافه کارآفرینی "جهانی شو"
۱۳۹۴ يکشنبه ۲۲ آذر
رویداد علمی-فرهنگی "جهانی شو"
کافه کارآفرینی "جهانی شو"
دعوت از دانشجویان دانشکده
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۸ آذر
دعوت از دانجشویانت دانشکده روز یکشنبه 22 آذر
دعوت از دانشجویان دانشکده
نخستین گردهمایی بزرگان کسب و کار اینترنتی ایران
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۵ آذر
نخستین گردهمایی بزرگان کسب و کار اینترنتی ایران
نخستین گردهمایی بزرگان کسب و کار اینترنتی ایران
جشن یک سالگی کافه کارآفرینی برگزار میگردد
۱۳۹۴ شنبه ۱۴ آذر
کافه 16
جشن یک سالگی کافه کارآفرینی برگزار میگردد
انجمن علمی دانشجویی با همکاری معاونت دانشجویی به مناسبت روز دانشجو و هفته کارآفرينی برگزار میکند.
۱۳۹۴ شنبه ۱۴ آذر
انجمن علمی دانشجویی با همکاری معاونت دانشجویی به مناسبت روز دانشجو و هفته کارآفرينی برگزار میکند.
انجمن علمی  دانشجویی با همکاری معاونت دانشجویی به مناسبت روز دانشجو و هفته کارآفرينی برگزار میکند.
برنامه غذایی از مورخ 94/09/07 الی 94/09/11
۱۳۹۴ چهارشنبه ۴ آذر
برنامه غذایی آذر
برنامه غذایی از مورخ  94/09/07 الی  94/09/11
بیمه درمان تکمیلی دانشجویی 4
۱۳۹۴ سه شنبه ۳ آذر
بیمه درمان تکمیلی دانشجویی 4
بیمه درمان تکمیلی دانشجویی 4
تسهيل در افزايش اعتبار كارت تغذيه
۱۳۹۴ سه شنبه ۲۶ آبان
تسهيل در افزايش اعتبار كارت تغذيه
تسهيل در افزايش اعتبار كارت تغذيه
آخرین مهلت دریافت عکس های جشن دانش آموختگی
۱۳۹۴ سه شنبه ۲۶ آبان
آخرین مهلت دریافت عکس های جشن دانش آموختگی
آخرین مهلت دریافت عکس های جشن دانش آموختگی
جلسه دوم انتخابات اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی (انجمن دانشجویان حضوری)
۱۳۹۴ سه شنبه ۲۶ آبان
جلسه دوم انتخابات اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی (انجمن دانشجویان حضوری)
جلسه دوم انتخابات اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی (انجمن دانشجویان حضوری)