۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين ساعت : 8:50 بوقت تهران

 

آدرس: تهران: خیابان کارگر شمالی - نبش خیابان شانزدهم (شهید فرشی مقدم) - دانشکده کارآفرینی -

دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی: 88335100

امور وام، امور تغذیه،تسویه و خوابگاه:88335100- 61119329

امور فرهنگی : 61119229-88335100

انجمن علمی دانشجویان: 88334058

کدپستی: 1439813141

صندوق پستی: 796- 14395

پست الکترونیک معاونت: farhangi@ent.ut.ac.ir