۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 2:5 بوقت تهران

 

نام و نام خانوادگی: سیمین بهاروند

سمت: کارشناس مسئول امور دانشجویی، فرهنگی و امور تغذیه

رشته تحصیلی: کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

پست الکترونیک:s_baharvand@ut.ac.ir

شماره تماس:88335100-61119229

 

 

نام و نام خانوادگی: مجید حسین زاده

سمت: مسئول امور وام، خوابگاه و تسویه

رشته تحصیلی: مدیریت

پست الکترونیک: m_hosseinzadeh@ut.ac.ir

شماره تماس:88335100-61119329