۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ساعت : 21:55 بوقت تهران

 

نام و نام خانوادگی: سیمین بهاروند

سمت: کارشناس مسئول امور دانشجویی و تغذیه

رشته تحصیلی: کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

پست الکترونیک:s_baharvand@ut.ac.ir

شماره تماس:88335100-61119229

 

 

نام و نام خانوادگی: مجید حسین زاده

سمت: مسئول امور وام، تسویه و خوابگاه

رشته تحصیلی: مدیریت

پست الکترونیک: m_hosseinzadeh@ut.ac.ir

شماره تماس:88335100-61119329

 

 

       

نام و نام خانوادگی: کاظم سنجربیگی

سمت: مسئول امور دانشجویی، فرهنگی، تربیت بدنی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

پست الکترونیک: kazemsanjari@ut.ac.ir

شماره تماس:88335100-61119229