۱۳۹۶ يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ساعت : 13:33 بوقت تهران
گرایش های کارآفرینی سازمانی
گرایش های کسب و کار جدید
معرفی رشته کارآفرینی
گرایش های توسعه کارآفرینی
گرایش های کارآفرینی فناورانه
انتخاب رشته کارآفرینی به عنوان گزینه کاری مطلوب