۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند ساعت : 9:15 بوقت تهران

سمینار آموزشی با عنوان " حقوق استارت آپ " با سخنرانی فرهاد بیات روز جمعه مورخ 96/11/06 برگزار خواهد شد.