۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين ساعت : 0:6 بوقت تهران

سمینار آموزشی با عنوان " حقوق استارت آپ " با سخنرانی فرهاد بیات روز جمعه مورخ 96/11/06 برگزار خواهد شد.