۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 13:8 بوقت تهران

با توجه به تکمیل ظرفیت دوره شصت ودوم در اردیبهشت ماه، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برای شصت و سومین دوره ی MBA کوتاه مدت کارآفرینی در خرداد ماه سال 98، نیز به صورت محدود دانش پذیر می پذیرد. فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی (کلیه رشته ها) می توانند در این دوره شرکت نمایند.