۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين ساعت : 23:50 بوقت تهران
کارگاه آموزشی" آشنایی با مفهوم منحنی مذاکره در مذاکرات کسب و کار"
کارگاه آموزشی" آشنایی با مفهوم منحنی مذاکره در مذاکرات کسب و کار"
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر
کارگاه آموزشی" آشنایی با مفهوم منحنی مذاکره در مذاکرات کسب و کار"
کارگاه آموزشی" آشنایی با مفهوم منحنی مذاکره در مذاکرات کسب و کار"
سمینار آموزشی " حقوق استارت آپ"
سمینار آموزشی " حقوق استارت آپ"
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۷ دي
سمینار آموزشی " حقوق استارت آپ"
سمینار آموزشی " حقوق استارت آپ"
گفتگوی دکتر امیر اخلاصی با موضوع " پارادایم جدید در مدیریت برند" در برنامه رویش...
گفتگوی دکتر امیر اخلاصی با موضوع " پارادایم جدیددر مدیریت برند" در برنامه رویش رادیو اقتصاد
۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد
گفتگوی دکتر امیر اخلاصی با موضوع " پارادایم جدید در مدیریت برند" در برنامه رویش رادیو اقتصاد
گفتگوی دکتر امیر اخلاصی با موضوع " پارادایم جدیددر  مدیریت برند" در برنامه رویش رادیو اقتصاد
سمینار آموزشی با عنوان "? Service Innovation in Business Ecosystems: How Do Firm...
سمینار آموزشی با عنوان " ?Service Innovation in Business Ecosystems: How Do Firms Pursue Service Inf...
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۳ تير
سمینار آموزشی با عنوان " Service Innovation in Business Ecosystems: How Do Firms Pursue Service Infusion? Does Business Model Innovation Matter "
سمینار آموزشی با عنوان " ?Service Innovation in Business Ecosystems: How Do Firms Pursue Service Infusion? Does Business Model Innovation Matter? "
سمینار آموزشی " سکانس مذاکره (1)-تماشا و تحلیل فیلم مبادله جاسوسان"
سمینار آموزشی " سکانس مذاکره (1)-تماشا و تحلیل فیلم مبادله جاسوسان"
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۲ تير
سمینار آموزشی با عنوان " سکانس مذاکره (1)-تماشا و تحلیل فیلم مبادله جاسوسان"
سمینار آموزشی  " سکانس مذاکره (1)-تماشا و تحلیل فیلم مبادله جاسوسان"
سمینار آموزشی " ساختن آینده (1)-رویکرد استارتاپ ناب"
سمینار آموزشی " ساختن آینده (1)-رویکرد استارتاپ ناب"
۱۳۹۶ شنبه ۲ ارديبهشت
سمینار آموزشی " ساختن آینده (1)-رویکرد استارتاپ ناب"
سمینار آموزشی  " ساختن آینده (1)-رویکرد استارتاپ ناب"
سمینار آموزشی " مدیریت بازرگانی بین الملل"
سمینار آموزشی " مدیریت بازرگانی بین الملل"
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ فروردين
سمینار آموزشی " مدیریت بازرگانی بین الملل"
سمینار آموزشی " مدیریت بازرگانی بین الملل"
برگزاری دوره" برندسازی برای اشخاص" ویژه دانش پذیران دوره DBA دانشکده کارآفرینی
برگزاری دوره" برندسازی برای اشخاص" ویژه دانش پذیران دوره DBA دانشکده کارآفرینی
۱۳۹۵ جمعه ۱۵ مرداد
برگزاری دوره" برندسازی برای اشخاص" ویژه دانش پذیران دوره DBA دانشکده کارآفرینی
برگزاری دوره" برندسازی برای اشخاص" ویژه دانش پذیران دوره DBA دانشکده کارآفرینی
مصاحبه دکتر امیر اخلاصی، درباره استراتژی های ایجاد تمایز کسب و کار کوچک
مصاحبه دکتر امیر اخلاصی، درباره استراتژی های ایجاد تمایز کسب و کار کوچک
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت
مصاحبه دکتر امیر اخلاصی، درباره استراتژی های ایجاد تمایز کسب و کار کوچک
مصاحبه دکتر امیر اخلاصی، درباره استراتژی های ایجاد تمایز کسب و کار کوچک
کارگاه آموزشی " Re-connecting Iranian Businesses to the International Market"
کارگاه آموزشی " Re-connecting Iranian Businesses to the International Market"
۱۳۹۴ يکشنبه ۹ اسفند
کارگاه آموزشی " Re-connecting Iranian Businesses to the International Market"
کارگاه آموزشی " Re-connecting Iranian Businesses to the International Market"