۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين ساعت : 12:59 بوقت تهران

دفتر دوره­ های DBA و MBA آزاد و کاربردی دانشکده جهت تحقق سياست­ هاي برنامه چهارم توسعه كشور و در راستاي سند چشم ­انداز و اهداف استراتژيک خود، با رويكرد تنوع روش­ های آموزشي کارآفرینی در سطح کشور و به منظور فراهم آوردن امكان دسترسي بيشتر افراد مستعد و علاقه­ مند به آموزش ­های کاربردی و پاسخگويي به تقاضاي روزافزون متقاضيان، گسترش مرزهای دانش و توسعه برنامه­ های آموزشی و به ره­گيري مناسب­ تر از امكانات و منابع موجود دانشکده، با طراحی برنامه ­های آموزشی مختلف منطبق با نیاز روز به ویژه در زمینه کسب و کار و صنعت و مدیریت به پرورش و بازآموزی نیروی انسانی شاغل در دستگاه­ های اجرایی پرداخته و با استفاده از جدیدترین تکنیک­ های آموزشی و یافته­ های علمی به بهسازی نیروی انسانی شاغل مبادرت می­ ورزد و پیشرفت ­های اجرایی و اداری را تسریع می­ نماید.

این دفتر با به ره­گیری از اساتید مجرب دو دسته آموزش‌های عمومی و تخصصی را در دستور کار خود قرار داده است. دسته اول دوره های آموزش عمومی کارآفرینی می‌باشند که با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ کارآفرینی و آشنایی هر چه بیشتر اقشار جامعه از مهارت های عمومی و کسب و کار و توسعه این مهارت ها طراحی شده است و دسته دوم آموزش های تخصصی کارآفرینی است. برنامه های این دوره ها به طور خاص برای سازمان ها و صاحبان صنایع کوچک و برای آشنایی با چگونگی مدیریت کسب و کار طراحی شده‌است.

در این راستا این دفتر با به ره­گیری حداکثری از توان علمی موجود، اقدام به راه ­اندازی دوره­ های مختلف علمی و تخصصی با ارائه مستقیم معتبرترین گواهی­ های پایان دوره از دانشکده کارآفرینی در قالب­ های مختلف نموده است که دوره ­های آموزشی کاربردی کوتاه مدت مختلف، دوره ­های 64 ساعته، تربیت مربی کارآفرینی، MBA یکساله و تک­درس ­های کاربردی مدیریتی و کارآفرینی در گرایش ­های مختلف از مهم ­ترین آنها می­ باشد.