۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 2:23 بوقت تهران

 

نام و نام خانوادگی: امیراخلاصی

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت بازاریابی از دانشگاه تهران 

پست الکترونیک: amekhlassi@ut.ac.ir

رزومه

.
 

 

 

نام و نام خانوادگی: وحید آزادمنش

مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد MBA بين المللي در دانشگاه کارلتون کانادا

پست الکترونیک: Vazadmanesh@gmail.com

رزومه

 

.

 

نام و نام خانوادگی: امین اسداللهی

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

پست الکترونیک: Amin_asadollahee@yahoo.com

رزومه

 
.
 

 

نام و نام خانوادگی: قنبر محمد الیاسی

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت گرایش سیستم ها

پست الکترونیک: elyasi@ut.c.ir

رزومه

 

.

 

نام و نام خانوادگی: محسن برزگر

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی سازمانی

پست الکترونیک:mohsenbarzegar@gmail.com

رزومه

 
.

  

 

نام و نام خانوادگی: سید مهدی برکچیان

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد از دانشگاه کمبریج

پست الکترونیک: barakchian@sharif.edu

رزومه

 
.

 

نام و نام خانوادگی: فرهاد بیات

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی

پست الکترونیکFarhadbayat14@gmail.com

رزومه

.
 

 

نام و نام خانوادگی: هومن تصدیقی

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت فناوری از ژاپن

پست الکترونیک: tasdighi@gmail.com

رزومه

.

 

نام و نام خانوادگی: علی اکبر جعفری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

پست الکترونیک: mhe_jafari@yahoo.com

رزومه

.

 

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا حافظی

مدرک تحصیلی: DBA از امریکا

پست الکترونیک: hafezi.hrm@gmail.com

رزومه

.

 

نام و نام خانوادگی: پیمان رضایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

پست الکترونیک: p.rezaee@outlook.com

رزومه

.

 

نام و نام خانوادگی: بهروز زارعی گرگ آباد

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت سیستم ها ازدانشگاه لنکستر انگلستان

پست الکترونیک: bzarei@ut.ac.ir

رزومه

.
 

نام و نام خانوادگی: حسن درگاهی 

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد کلان از دانشگاه لیورپول انگلستان

پست الکترونیک: dargahi@sbu.ac.ir-h

رزومه

.

 

نام و نام خانوادگی: کامبیز طالبی

مدرک تحصیلی: دكتری مديريت صنعتي(گرايش كارآفريني) از دانشگاه پونا هندوستان

پست الکترونیک: ktalebi@ut.ac.ir

رزومه

.

 

نام و نام خانوادگی: فرزین فردیس

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشدMBA(مدیریت اجرایی) دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف

پست الکترونیک:

 رزومه

.
 
 

نام و نام خانوادگی: محمدعلی کاشفی 

مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد از دانشگاه بیله فلد آلمان

پست الکترونیک:

رزومه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

نام و نام خانوادگی: عطاءاله همایون

مدرک تحصیلی: DBA از فرانسه

PhD مدیریت از دانشگاه لیون فرانسه

پست الکترونیک:  homayounata@gmail.com

رزومه

 

 

نام و نام خانوادگی: امین اسداللهی

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

پست الکترونیک: Amin_asadollahee@yahoo.com

رزومه