۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد ساعت : 2:24 بوقت تهران
 

 

 
   

نام و نام خانوادگی: امیر اخلاصی 

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت بازاریابی 

پست الکترونیک: amekhlassi@ut.ac.ir

رزومه
 

   
 

 

 

 
   

نام و نام خانوادگی: وحید آزادمنش

مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد MBA بين المللي در دانشگاه کارلتون کانادا

پست الکترونیک: Vazadmanesh@gmail.com

رزومه