- شنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۳

 

 

 

GEM چیست؟

GEM چیست؟
دیدبان جهانی کارآفرینی (GEM) Global Entrepreneurship Monitorدر سال 1997 با مشارکت دانشجویان برجسته کشورهای انگلیس، آمریکا، فنلاند و ایرلند، بابسون کالج و دانشکده‌ی کسب و کار لندن و با حمایت قوی بنیاد کارآفرینی کافمن (Kauffman Foundation ) ایجاد شد.
دیده‌بان جهانی کارآفرینی، کنسرسیوم دانشگاهی مرکب از تیم‌های علمی- پژوهشی است که مأموریت اصلی آن ارزیابی و ارائه داده‌های پژوهشی معتبر در سطح بین‌المللی درخصوص فعالیت‌های کارآفرینانه است.
هدف برنامه پژوهشی دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM)، برآورد سالانه‌ی سطح ملی فعالیت‌های کارآفرینانه می‌باشد.
در اولین گزارش سالانه‌ی GEM که در سال 1999 منتشر شد، تنها 14 کشور (کانادا، دانمارک، اکوادور، فنلاند، فرانسه، آلمان، ژاپن، اسرائیل، ایتالیا، اردن، پرو، پرتغال، انگلستان و آمریکا) همکاری داشتند. اما اعضای این کنسرسیوم در سال 2000 و 2001 به ترتیب به 21 و 29 کشور افزایش یافت. 
درحال حاضر بیش از 100 کشور جهان که بیش از 90 درصد GDP دنیا را تشکیل می دهند عضو این کنسرسیوم دانشگاهی هستند.
 
اهداف GEM
دیده‌بان جهانی کارآفرینی، بزرگترین و بهترین مجمع دانشگاهی در سطح جهان است که درصد گردآوری، ارزیابی و عرضه داده‌های پژوهشی معتبر در سطح بین‌المللی درخصوص فعالیت‌های کارآفرینانه کشورهای عضو است. به طور کلی اهداف برنامه‌ی پژوهشی GEM عبارتست:
1.     سنجش و ترازیابی سطح فعالیت کارآفرینانه میان کشورهای عضو
2.     کشف رابطه‌ی نظامند میان کارآفرینی و رشد اقتصاد ملی
3.     شناسایی عوامل مؤثر در ارتقای سطح ملی فعالیت کارآفرینانه
اهداف برنامه‌های جدید پژوهشی GEM، عبارتند از: مقایسه‌های جهانی، گزارش‌های ملی و گزارشات موضوع‌های ویژه (تحقیقاتی) بر مبنای گردآوری دوره ای اطلاعات سالانه در کشورها هستند. بیش از 120 پژوهشگر از سراسر جهان در پروژه‌ی GEM فعالانه مشارکت دارند.
در سال 2005، تیم‌های ملی کشورهای عضو، کالج بابسون و دانشکده کسب‌وکار لندن، انجمن مستقل و غیر انتفاعی تحت عنوان انجمن پژوهش کارآفرینی جهانی (GERA) به منظور سرپرستی فعالیت‌های GEM ، تأسیس کردند. 
 
تیم‌های ملی GEM
ساختار منحصر به فرد این کنسرسیوم  به گونه‌ای است که تیم‌های ملی، منبع کلیدی پژوهش و انجمن GEM می‌باشند. تیم‌های ملی در دانشگاه‌ها فعال هستند.این تیم‌ها مسئول انجام امور زیر هستند:
هدایت (انجام) نظر سنجی از جمعیت بزرگسال (64-18 سال)
هدایت (انجام) نظر سنجی از خبرگان ملی
تدوین گزارش ملی سالانه
ایجاد تصویر و شهرت خوب برای پروژه در کشور‌های خود
 
خلاصه ی اساسنامه GEM
دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) ، در سال 1999 با مشارکت 9 کشور تاسیس گردیده است. در سال 2005، تیم های ملی کشورهای عضو، دانشگاه بابسون و دانشکده کسب و کار لندن، به منظور سرپرستی فعالیت های GEM، انجمن پژوهش جهانی کارآفرینی (GERA) را به عنوان یک انجمن غیرانتفاعی تاسیس کردند. در حال حاضر این انجمن، صاحب نام تجاری GEM   می باشد.
 
انتخاب و انتصاب هیات مدیره
انجمن پژوهش جهانی کارآفرینی (GERA) ، 5 نفر عضو هیات مدیره دارد که عضو هیات امناء نیز می باشند.
اعضای جدید GEMبه وسیله یکی از اعضای موسس، انجمن تیم های ملی GEM،(دیده بان جهانی کارآفرینی)، یا نماینده قانونی آنها یا نماینده ی حامیان GEM معرفی می شوند که باید توسط هیات امنا مورد تائید قرار گیرند.
 
معارفه و توجیه عضو هیات امناء
هیات مدیره، بر دارائی ها و منابع مالی انجمن نظارت کامل دارد. هر عضو هیات مدیره هنگام عضویت در هیات امنا، نسبت به وظایف شان آگاه شده و می پذیرند که نسبت به تغییرات احتمالی قانونی که بر نقش و مسئولیت های شان تاثیر می گذارند، همواره به روز باشند.
 
مدیریت ریسک
در هنگام تصمیم گیری های مربوطه هیات مدیره می بایست به عوامل ریسک توجه کند.کلیه استراتژی ها و اقداماتی که توسط مدیر پروژه جهانی GEMپیگیری می شود، باید پیش از اجرا به تصویب هیات امناء برسد.
 
ساختار سازمانی
هیات امناء سالی حداقل 4بار تشکیل جلسه می دهد و مسئولیت هدایت و برنامه ریزی استراتژیک و کلان انجمن را برعهده دارد. مسئولیت اداره امور جاری این انجمن برعهده مدیر پروژه جهانی GEMاست Cدرحال حاضر، آقای پروفسور دکتر مایکل هی، مدیر پروژه جهانی GEM می باشدB
 
اعضای وابسته
اعضای وابسته GREA، شامل آقایان دکتر استیو اسپینلی و دکتر مایکل هی به عنوان نمایندگان اعضای هیات موسس GERA می باشند که عضو هیات علمی برجسته استاد دانشگاه بابسون و دانشکده کسب و کار لندن هستند.
 
منابع مالی اصلی
منابع مالی اصلی GEMسالانه از طریق پرداخت حق عضویت تیم های ملی(کشورهای عضو) و حمایت دانشکده کسب و کار لندن و دانشگاه بابسون تامین می شود.

تاریخچه عضویت ایران

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در راستای توسعه کارآفرینی و کسب تجربیات کشورهای موفق در این زمینه، در 10 اکتبر 2007 (18مهر 1386) به عضویت دیده بان جهانی کارآفرینی (Global Entrepreneurship Monitor) درآمده است.
همچنین در سال 1387 دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی با همت آقای دکتر محمد رضا زالی تاسیس گردید و این دفتر متولی انجام و اجرای برنامه ارزیابی کارآفرینی در کشور گردید.
و از آن سال تاکنون به صورت متوالی برنامه های پژوهشی GEM همگام با کلیه کشورهای عضو این کنسرسیوم پژوهشی  درحال انجام است.
حامیان مالی GEM ایران از سال 1387 تاکنون برای اجرای پژوهش برنامه ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM
وزارت کار و امور اجتماعی 1387
شهرداری تهران 1387
موسسه کار و تامین اجتماعی (1388 تا کنون)

کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی

تعداد کشورهای عضو دیده‌بان جهانی کارآفرینی(GEM) از 4 عضو در سال 1997 به 21کشور در سال 2000 و 29 کشور درسال 2001 افزایش یافت. درسال 2006 تعداد اعضای دیده‌بان جهانی کارآفرینی به 42 کشور رسید و سرانجام در سال 2007 (18 مهر 1386)، با پیوستن ایران، تعداد کشورهای عضو GEM به 47 کشور افزایش یافت. 
در حال حاضر بیش از 100 کشور عضو این کنسرسیوم پژوهشی دانشگاهی هستند.
 
 
همکاران پژوهشی و شهرهای مورد نمونه در سال 1392
همکاران پژوهشی و شهرهای مورد نمونه در سال 1391
همکاران پژوهشی و شهرهای مورد نمونه در سال 1390
همکاران پژوهشی و شهرهای مورد نمونه در سال 1389
همکاران پژوهشی و شهرهای مورد نمونه در سال 1388
همکاران پژوهشی و شهرهای مورد نمونه در سال 1387
 

دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی GEM

 

آدرس: انتهای کارگر شمالی- خیابان فرشی مقدم دانشکده کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دفتر GEM ایران

شماره تماس: 88332313