دسترسی به لینک ویدئوی کارگاه‌های برگزار شده کتابخانه

دسترسی به لینک ویدئوی کارگاه‌های برگزار شده کتابخانه


به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند، ویدئوی کارگاه‌های برگزار شده توسط معاونت پژوهشی و کتابخانه از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

https://entlib.ut.ac.ir/fa/page/8634/ کارگاه-های-کتابخانه‌‌‌‌‌‌‌

 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :