گزارش روندها و استراتژی های جهانی کسب و کار در سال 2021 منتشر شد

گزارش روندها و استراتژی های جهانی کسب و کار در سال 2021 منتشر شد


بحران کووید19 بر تغییر روندها تاثیر فراوان داشته است. بررسی دانشگاه آکسفورد نشان می‌دهد صنعت در جهان طی سال ۲۰۲۱ روندی متفاوت در پیش خواهد گرفت و دیگر به وضعیت قبل ازکرونا باز نمی گردد. فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولیدات صنعتی رشد خواهد کرد. صنعت نفت هرگز به وضعیت قبل از کووید 19 باز نمی گردد و رشد سریع و بزرگ صنایعی نظیر دارو و پزشکی، خدمات مالی و تجارت الکترونیک کمک خواهند کرد تا اقتصاد جهان بازسازی شود. اهمیت تولید و مصرف انرژی پاک به تولید محصولات برقی و هیبریدی کمک خواهد کرد. بر این اساس گزارش روندها و استراتژی های جهانی کسب و کار در سال 2021 در دیده بان کسب و کار با همکاری دکتر علی داوری و دکتر مهدی صانعی منتشر شد.

در بخش اول این گزارش، روندهای جهانی تحت تاثیر بحران کووید19 مرور می گردد. در بخش دوم  تحلیل عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  و فناوری با مدل  PEST و در بخش سوم استراتژی های جهانی کسب و کار معرفی خواهند شد. در ادامه سوالات و تأملات راهبردی مطرح شده و در بخش پایانی نکاتی برای جمع بندی ارائه  شده است.

لینک دانلود

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :