- پنج‌شنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

معرفی معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده کارآفرینی در راستای فراهم نمودن شرایط تحصیلی بهینه دانشجویان و رفع نیازهای ضروری آنان در عرصه خدمات دانشجویی اعم از: تغذیه، وام های دانشجویی، معرفی به خوابگاه، بیمه دانشجویی، ورزش،امور فارغ التحصیلی و... فعالیت دارد.
در عرصه خدمات فرهنگی نیز با برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی، نشست با کارآفرینان موفق، جلسات علمی دانشجویی، مراسم ملی ومذهبی، مسابقات ورزشی و فرهنگی، حمایت از انجمن علمی، کانون فرهنگی کارآفرینی،کانون دانش آموختگان و... اطلاع رسانی و معرفی دانشجویان به همایش های علمی و جشنواره های فرهنگی، ورزشی و... سعی دارد در ایجاد فضای علمی، فرهنگی توٲم با نشاط و خلاقیت در دانشکده کارآفرینی مشارکت نماید.
برگزاری سمینارهای آموزشی و ترویجی در حوزه کارآفرینی با مشارکت تشکل های دانشجویی، اعم از کافه کارآفرینی، کامیتاپ، آشنایی با رهبران کارآفرین، مصاحبه و مستند سازی داستان کارآفرینان و دانش جویان و دانش آموختگان کارآفرین، حمایت از کسب و کارهای دانشجویی و ارائه مشاوره های کسب و کار از دیگر فعالیت های  معاونت دانشجویی و فرهنگی است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.