- سه‌شنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۲

 

 

 

جهت دریافت نفشه تفضیلی ساختمان دانشکده کارآفرینی اینجا را کلیک کنید. 

نشانی: خیابان کارگر شمالی- خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم) - دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران-  طبقه دوم - دبیرخانه بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی
تلفن: 88224718,  88224723
کدپستی: 1439813141
صندوق پستی: 796- 14395