- یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

مدیر گروه کارآفرینی فناورانه

 

مرتضی اکبری 

مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 88225003
پست الکترونیکی:mortezaakbari@ut.ac.ir

گروه کارآفرینی فناورانه

  • اعضای هیات علمی
 
مرتضی اکبری

مرتضی اکبری 

دانشیار
شماره تماس: 88225003
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدرضا حجازی

سیدرضا حجازی 

استادیار
شماره تماس: 88337201
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابوالقاسم عربیون

ابوالقاسم عربیون 

دانشیار
شماره تماس: 61119334
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی مبینی دهکردی

علی مبینی دهکردی 

دانشیار
شماره تماس: 61119338
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا میگون پوری

محمدرضا میگون پوری 

استادیار
شماره تماس: 61119349
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آیت اله ممیز

آیت اله ممیز 

استادیار
شماره تماس: 61119344
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 6 نتیجه
از 1