- پنج‌شنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

مدیر گروه کارآفرینی فناورانه

 

 

ابوالقاسم عربیون 

مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 61119334
پست الکترونیکی:arabiun@ut.ac.ir

 

گروه کارآفرینی فناورانه

  • اعضای هیات علمی
 
مرتضی اکبری

مرتضی اکبری 

دانشیار
شماره تماس: 88225003
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس جعفری خراسانی

عباس جعفری خراسانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدرضا حجازی

سیدرضا حجازی 

دانشیار
شماره تماس: 88337201
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد خوش اخلاق

محمد خوش اخلاق 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابوالقاسم عربیون

ابوالقاسم عربیون 

دانشیار
شماره تماس: 61119334
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی مبینی دهکردی

علی مبینی دهکردی 

استاد
شماره تماس: 61119338
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سحر میرزائی

سحر میرزائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا میگون پوری

محمدرضا میگون پوری 

استادیار
شماره تماس: 61119349
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آیت اله ممیز

آیت اله ممیز 

استادیار
شماره تماس: 61119344
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طیبه نیک رفتار

طیبه نیک رفتار 

دانشیار
شماره تماس: 61119328
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 10 نتیجه
از 1