ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی جشنواره درون رویشگاهی رویش ویژه دستاوردها و توانمندی‌های کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی جشنواره درون رویشگاهی رویش ویژه دستاوردها و توانمندی‌های کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران


 

پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرایی نهمین دوره جشنواره ملی رویش توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با هدف انجام مرحله دانشگاهی این جشنواره، بدین وسیله شیوه‌نامه اجرایی جشنواره درون رویشگاهی رویش ویژه دستاوردها و توانمندی‌های کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران ابلاغ می‌شود.

محورهای رقابتی در این جشنواره عبارتند از:

۱- کانون فرهنگی برتر؛

۲- ایده‌ها و طرح‌های برتر کانون‌‌ها؛

۳- آثار و دستاوردهای برتر فردی در بخش‌های صنایع دستی، هنرهای تجسمی، ادبی، عکس، فیلمنامه نویسی، نمایشنامه نویسی و موسیقی؛

۴- آثار و دستاوردهای برتر گروهی در بخش‌های فیلم، تئاتر و موسیقی.

۵- جایزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی

کانون‌های فرهنگی و دانشجویان عضو کانون‌های فرهنگی دانشگاه تهران می‌توانند برای شرکت در این جشنواره، با مراجعه به سامانه culfest.ut.ac.ir با توجه به حوزه‌های رقابتی و شرایط شرکت در جشنواره، حداکثر تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ آثار را با مشخصات کامل در این سامانه بارگذاری کنند. برای آگاهی از شرایط و ضوابط ارسال آثار، شیوه‌نامه اجرایی این جشنواره از اینجا قابل دسترس است.

آدرس کوتاه :