نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ادامه ارکان کنفرانس 1401

ادامه ارکان کنفرانس 1401


 

کمیته علمی کنفرانس

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

وابستگی سازمانی (موسسه /سازمان)

1

مهران رضوانی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2

مجتبی سجادی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3

طیبه عباسی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

4

محمدرضا تقی زاده یزدی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

5

زهره دهدشتی شاهرخ

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

6

وحید ناصحی فر

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

7

محمد جواد نائیجی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی

8

آرمین خالقی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

9

اکبر حسن پور

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

10

عسل آغاز

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

11

علی بزرگی امیری

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

12

هاشم آقازاده

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 

شورای سیاستگذاری

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

وابستگی سازمانی

1

محمدرضا زالی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2

جهانگیر یدالهی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3

علی داوری

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

4

احسان چیت ساز

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

5

مهران رضوانی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران