ارتقای علمی جناب آقای دکتر حمید پاداش به مقام دانشیاری

ارتقای علمی جناب آقای دکتر حمید پاداش به مقام دانشیاری


 
جناب اقای دکتر حمید پاداش 
کسب رتبه علمی دانشیاری را خدمت حضرتعالی و خانواده دانشکده کارآفرینی تبریک عرض نموده و دستیابی به موفقیت های علمی بیشتر را از خداوند متعال خواستاریم.
روابط عمومی دانشکده
 
 
آدرس کوتاه :