ارزیابی مرحله دوم پذیرفته شدگان آزمون سنجش مقطع دکتری سال 99 برگزار شد.

ارزیابی مرحله دوم پذیرفته شدگان آزمون سنجش مقطع دکتری سال 99 برگزار شد.


ارزیابی مرحله دوم پذیرفته شدگان آزمون سنجش مقطع دکتری سال 99 در روزهای 7 و 8 مهر ماه بصورت الکترونیکی و با حضور اعضای هیأت علمی دانشکده برگزار شد. 
این ارزیابی میان 46 نفر پذیرفته شده آزمون کتبی دوره دکتری در پنج کارگروه تخصصی برای انتخاب 12 نفر برگزیده نهایی در رشته کارآفرینی بصورت مجازی انجام شد.
 
 
 
آدرس کوتاه :