ارسال مقاله سومین کنفرانس دیده بان کسب و کار 1402

ارسال مقاله سومین کنفرانس دیده بان کسب و کار 1402


 

آدرس ایمیل جهت ارسال مقالات: bizwatch.conf@ut.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :