ارسال مقاله سومین کنفرانس دیده بان کسب و کار 1402

ارسال مقاله سومین کنفرانس دیده بان کسب و کار 1402


مقاله بایستی به آدرس ایمیل زیر ارسال گردد.

 bizwatch.conf@ut.ac.ir

درصورت پذیرش مقاله بایستی مبلغ 2500000 ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) به حساب متمرکز دانشگاه تهران واریز و فیش واریز وجه ارسال گردد. شماره حساب برای واریز وجه در ایمیل ارسالی اطلاع رسانی خواهد گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :