آزمون و مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۱ دانشکده برگزار شد.

آزمون و مصاحبه دکتری سال ۱۴۰۱ دانشکده برگزار شد. آزمون و مصاحبه دکتری داواطلبان سال 1401، طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 24 و 25 خرداد، در میان 52 نفر از پذیرفته شدگان آزمون سراسری برگزار شد.
در جلسه مصاحبه که با حضور کلیه ی اعضای هیات علمی دانشکده برگزار شد، 12 نفر در دروه های روزانه و شبانه غربال و انتخاب شدند.

آدرس کوتاه :