اطلاعیه- انتخابات الکترونیک انجمن های علمی دانشجویی 1399

اطلاعیه- انتخابات الکترونیک انجمن های علمی دانشجویی 1399


به استحضار می‌رساند انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در ۲۹ مهر ماه جاری ساعت ۹-۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد.

مطابق ماده ۲ آئین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی (فایل پیوست) به ازای هر رشته یا گرایش تحصیلی یک انجمن علمی دانشجویی می‌تواند شکل بگیرد که بر همین اساس دانشجویان هر رشته تحصیلی می‌توانند نسبت به ثبت‌نام برای کاندیداتوری شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مرتبط با آن رشته از ۸ مهر تا ۱۴ مهر ماه با تکمیل فرم شماره یک اقدام کنند. خواهشمند است با توجه به شرایط کنونی با تکمیل فرم شماره یک ثبت‌نام غیرحضوری کاندیداها به ایمیل farhangi@ent.ut.ac.ir ارسال گردد.

مطابق ماده ۲۴ آئین‌نامه شرایط عمومی کاندیداتوری برای شورای مرکز انجمن‌های علمی دانشجویی عبارتند از:

الف- اشتغال به تحصیل در رشته مربوط به فعالیت انجمن علمی دانشجویی

ب- عضویت در انجمن علمی دانشجویی

ج- عدم عضویت در شورای مرکزی سایر تشکل‌های دانشجویی

د- عدم محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده و بالاتر

ه- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان دوره کارشناسی، در مقاطع تحصیلات تکمیلی محدودیتی وجود ندارد.

و- عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته

 

پوستر انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران

فرم شماره یک

آیین نامه انجمن علمی

آدرس کوتاه :