اطلاعیه- انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان- ابلاغ تقویم و فراخوان انتخابات

اطلاعیه- انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان- ابلاغ تقویم و فراخوان انتخابات


به استحضار می‌رساند انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران در ۲۸ مهر ماه جاری ساعت ۹-۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد. به پیوست پوستر و فرم ثبت‌نام کاندیداتوری ارسال می‌شود. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص موارد زیر انجام شود:

مطابق ماده ۳ آئین‌نامه کانون‌های فرهنگی (فایل پیوست) هر دانشجوی دانشگاه تهران می‌تواند حداکثر در سه کانون فرهنگی عضو شود. از آنجا که انتخابات در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی دانشگاه انجام خواهد شد، تمام کانون‌ها در این سامانه ثبت شده‌اند و امکان ثبت اعضای کانون‌ها و عضوگیری نیز وجود دارد.

ثبت‌نام برای کاندیداتوری شورای مرکزی کانون از بین اعضای کانون در تاریخ ۸ تا ۱۴ مهرماه و با تکمیل فرم شماره یک خواهد بود. خواهشمند است با توجه به شرایط کنونی با تکمیل فرم شماره یک ثبت‌نام غیرحضوری کاندیداها به ایمیل farhangi@ent.ut.ac.ir ارسال گردد.

مطابق ماده ۱۵ آئین‌نامه کانون‌های فرهنگی شرایط کاندیداتوری برای شورای مرکز کانون‌های عبارتند از:

الف- دانشجو دوره کارشناسی حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذارنده باشد. در خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی محدودیتی وجود ندارد.

ب- تا پایان دوره فعالیت شورا، دانشجو باشد.

ج- دو نیمسال تحصیلی متوالی یا سه نیم سال تحصیلی غیرمتوالی مشروط نشده باشند.

د- محکومیت انضباطی منجر به توبیخ و درج در پرونده یا بالاتر نداشته باشد.

ه- عضو شورای مرکزی یا دبیر سایر تشکل‌های دانشجویی نباشد. 

پوستر

فرم شماره یک

آدرس کوتاه :