اطلاعیه انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در آبان ماه 1400

اطلاعیه انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در آبان ماه 1400


با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه سال 1400 ساعت ۹ الی ۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد.

پوستر انتخابات

تقویم مراحل اجرایی انتخابات

 

مطابق ماده ۵ آئین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی، هر دانشجوی شاغل به تحصیل در رشته مرتبط با موضوع فعالیت انجمن می‌تواند به عضویت انجمن درآید و در آن انجمن به فعالیت بپردازد. امکان عضوگیری در هر انجمن علمی دانشجویی نیز تا ۹ مهر 1400 می باشد و بعد از آن امکان عضویت میسر نخواهد بود.

ثبت‌نام برای نامزدهای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی از بین اعضای انجمن در تاریخ ۱۰ تا ۲۰ مهرماه 1400 در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی انجام می‌شود

مطابق ماده ۱۳ آئین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی، شرایط نامزدهای شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی عبارتند از:

الف-اشتغال به تحصیل در رشته مربوطه

ب- عضویت در انجمن

پ- عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل‌های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی

ت- معدل کل داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال و یا کمتر از ۱۴ نباشد.

ث- داشتن سابقه دو نیمسال عضویت انجمنی در دوره تحصیل در دانشگاه

ج- عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته

چ- باقی ماندن دست کم دو نیمسال تحصیلی به اتمام دوره تحصیلی دانشجو (برای دانشجویان کارشناسی حداکثر ترم ۸ و باقی ماندن دست کم ۲۴ واحد، دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر ترم ۴، مشروط به تعهد عدم دانش آموختگی تا پایان دوره و برای دانشجویان دکتری تخصصی حداکثر ترم ۸، مشروط به تعهد عدم فراغت از تحصیل تا پایان دوره)

ح-در مواردی که فرد محکومیت انضباطی منجر به صدور حکم غیر قطعی دارد، تشخیص صلاحیت داوطلبی بر عهده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است.

آدرس کوتاه :